Hållbarhet

Vi vill bidra till att skapa attraktiva, moderna och hållbara städer.

Därför är hållbarhet och cirkulär ekonomi två självklara dimensioner i vår verksamhet.

Vi vet att övergången till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att vi ska klara av klimatomställningen, och det gäller inte minst inom stadsutvecklings- och transportsektorerna.

Vi värdesätter att arbeta med andra som vill bidra till en grön omställning och som har kreativa lösningar på dagens samhällsutmaningar.

Public Affairs

På Downtown Advisors är vi experter på Public Affairs och specialiserade inom stadsutveckling, transport och mobilitet.

Hållbar stadsutveckling

Med vår unika kompetens från såväl nationell som regional och kommunal nivå har vi stor förståelse för de utmaningar du som fastighetsägare eller aktör inom stadsutveckling kan mötas av.

Transport och mobilitet

På Downtown Advisors har vi djup kunskap om den politiska utvecklingen inom järnvägs-, flyg-, väg- och sjötransporter.

Strategisk kommunikation

Våra rådgivare har lång erfarenhet av strategisk och politisk kommunikation och kan hjälpa er med allt ifrån att lansera ert varumärke till att ta fram långsiktiga strategier för ert kommunikationsarbete

Låt oss börja med ett samtal?

Vill du veta mer?

Kontakta våra teammedlemmar för att få veta mer om hur vi kan stödja din organisation.

Kontakta oss