Strategisk kommunikation

Vi lever i ett snabbt föränderligt samhälle med ett ständig…

…informationsflöde, media dygnet runt och ett än mer oförutsägbart politiskt landskap att förhålla sig till. Det gör att det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller strategisk kommunikation.

Strategisk kommunikation handlar om att bygga och utveckla ett varumärke och att positionera sig på marknaden. För att kunna göra det behövs förståelse för sin målgrupp och vad som ligger bakom deras ställningstaganden.

Våra rådgivare har lång erfarenhet av strategisk och politisk kommunikation och kan hjälpa er med allt ifrån att lansera ert varumärke till att ta fram långsiktiga strategier för ert kommunikationsarbete.

Public Affairs

På Downtown Advisors är vi experter på Public Affairs och specialiserade inom stadsutveckling, transport och mobilitet.

Hållbar stadsutveckling

Med vår unika kompetens från såväl nationell som regional och kommunal nivå har vi stor förståelse för de utmaningar du som fastighetsägare eller aktör inom stadsutveckling kan mötas av.

Transport och mobilitet

På Downtown Advisors har vi djup kunskap om den politiska utvecklingen inom järnvägs-, flyg-, väg- och sjötransporter.

Strategisk kommunikation

Våra rådgivare har lång erfarenhet av strategisk och politisk kommunikation och kan hjälpa er med allt ifrån att lansera ert varumärke till att ta fram långsiktiga strategier för ert kommunikationsarbete

Låt oss börja med ett samtal?

Vill du veta mer?

Kontakta våra teammedlemmar för att få veta mer om hur vi kan stödja din organisation.

Kontakta oss