Hållbar stadsutveckling

Våra experter har många års erfarenhet av att arbeta med hållbar stadsutveckling.

Med vår unika kompetens från såväl nationell som regional och kommunal nivå har vi stor förståelse för de utmaningar du som fastighetsägare eller aktör inom stadsutveckling kan mötas av. Vi kan snabbt identifiera dina behov, analysera situationen och bidra med konkreta förslag så att du kan komma vidare med ditt projekt.

Har din detaljplan eller ditt bygglov fastnat i det kommunala maskineriet? Vi har stor kunskap om att hantera kommunala processer och kan hjälpa dig att få ditt projekt över mållinjen.

Våra rådgivare har ett stort personligt engagemang för våra kunder och de projekt vi jobbar med. Vi tar aldrig konkurrerande uppdrag eller uppdrag vi själva inte kan stå bakom. Public Affairs är sällan en ”quick fix”, därför föredrar vi längre, relationsskapande samarbeten, men vi tar oss också an kortare uppdrag.

Vi värdesätter goda kundrelationer, hög kvalitet och vår förmåga att skapa tydlig affärsnytta.

Låt oss börja med ett samtal?

Vill du veta mer?

Kontakta våra teammedlemmar för att få veta mer om hur vi kan stödja din organisation.

Kontakta oss