Transport och mobilitet

Effektiva och attraktiva transporter är en förutsättning för starka och hållbara samhällen.

Samtidigt innebär politiska mål om minskad klimatpåverkan från transportsektorn och rådande ekonomisk konjunktur nya utmaningar, i form av nya resmönster och förändrade affärsförutsättningar för alla transportslag världen över. Det ställer nya krav på transportsektorns aktörer att anpassa sig och förstå den politiska utvecklingen. Det gäller för operatörer, tillverkare och andra att förstå i vilken riktning samhället utvecklas, och hur det påverkar deras affärsförutsättningar för att på så sätt utveckla sina egna produkter och tjänster.

Väl fungerande transporter skapar starka ekonomier och moderna och attraktiva städer för människor att leva och bo i. Men hur vi reser och transporterar saker mellan länder, städer och människor förändras. Det gör att politiken behöver anpassa sig och skapa förutsättningar för att transportsystemen ska kunna bidra till att städer blir dynamiska, attraktiva och ett centrum för ekonomisk tillväxt.

På Downtown Advisors har vi djup kunskap om den politiska utvecklingen inom järnvägs-, flyg-, väg- och sjötransporter. Vi hjälper företag att bättre förstå det politiska landskapet och intressena hos nationella, regionala och lokala beslutsfattare och hur de påverkar era affärsförutsättningar.

Vi hjälper kunder att etablera sig i Sverige, säkra affärsintressen och hantera relationer med relevanta stakeholders.

Våra seniora rådgivare har många års erfarenhet av att stötta svenska och internationella företag och branschorganisationer inom transport- och infrastrukturområdet och har också hjälpt flertalet företag att vinna stora offentliga upphandlingar.

Låt oss börja med ett samtal?

Vill du veta mer?

Kontakta våra teammedlemmar för att få veta mer om hur vi kan stödja din organisation.

Kontakta oss