Teamet

Vårt team!

Petter Lindfors

VD & Founding Partner

petter.lindfors@downtownadvisors.se
+46 70 193 78 00

Petter är Downtowns stadsutvecklingsexpert och har verkat som rådgivare i komplexa stadsbyggnadsprojekt sedan 2010. Innan dess var Petter verksam som heltidspolitiker för Moderaterna i Stockholms stad, där han som ordförande för Exploateringsnämnden var ytterst ansvarig för mark- och exploateringsfrågorna i staden. I Stockholms stad arbetade han även med trafik och infrastruktur samt bygglovsfrågor. Utöver det har Petter en bakgrund som politisk tjänsteman i Solna och Järfälla samt som pressansvarig inom Region Stockholm.

Christian Holm Barenfeld

Partner

christian.holm@downtownadvisors.se
+46 70 621 08 21

Christian har jobbat inom Public Affairs under de senaste två åren. Han har främst ansvarat för internationell rådgivning och stadsutvecklingsfrågor på lokal nivå. Christian har en bakgrund som riksdagsledamot för Moderaterna mellan 2006-2018 och har sedan många år varit ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Karlstad kommun. I riksdagen tjänstgjorde han främst i utrikesutskottet, OSSE:s parlamentariska församling och Natos parlamentariska församling.

Mikael Skoog

Kontorschef Öresund

mikael.skoog@downtownadvisors.se
+46 72 050 50 20

Mikael är ansvarig för Downtowns Öresundskontor i Helsingborg. Han har arbetat som Public Affairs-rådgivare de senaste fem åren och dessförinnan verkade han under mer än 25 år inom kommunpolitiken för Socialdemokraterna i Helsingborg. Mikael har ett mycket brett nätverk bland politiker i Skåne län – inte minst från sina roller som kommunalråd, ledamot av Öresundskommittén och ledamot i Kommunförbundet Skåne. Han har även varit fackligt aktiv inom Metall.

Nils Löwenspets

Seniorkonsult

nils.lowenspets@downtownadvisors.se
+46 70 193 79 00

Nils är Arkitekt MSA från Kungliga tekniska högskolan. Han har en bakgrund i Stockholms stadshus där han arbetat med stadsbyggnadsfrågor i sex år, senast som borgarrådssekreterare. Löwenspets har fem års erfarenhet som strategisk rådgivare inom Public Affairs med specialisering mot samhällsbyggnadssegmentet. Tidigare var han partner på Nordic Public Affairs.

Sofia Jöngren

Seniorkonsult

sofia.jongren@downtownadvisors.se
+46 73 932 53 32

Sofia har lång politisk erfarenhet från olika samhällsnivåer. Närmast kommer hon från en tjänst som kanslichef för Centerpartiet i Region Stockholm där hon främst arbetat med frågor som rör regional planering, tillväxt, infrastruktur och länsplan. Innan dess jobbade hon åtta år som politisk sakkunnig åt jordbruks- och landsbygdsministern.

Sofia har suttit i styrelsen för både Stångåstaden AB, det kommunala bostadsbolaget i Linköping och för Stockholm Business Region. Hon har även arbetat på riksdagen och under perioder varit ledarskribent på Södermanlands Nyheter, Norrtelje tidning och Hudiksvalls tidning.

Hanna Rosén

Public Affairs Manager

hanna.rosen@downtownadvisors.se
+46 73 823 31 01

Hanna är konsult på vårt kontor i Göteborg. Hon kommer senast från en tjänst som biträdande kanslichef och kommunikatör för Miljöpartiet de gröna i Västra Götaland och har arbetat strategiskt med sociala medier och digital påverkan. Hanna har en lång politisk erfarenhet från Göteborg och andra delar av Västsverige, bland annat som vice ordförande i Fastighetsnämnden i Göteborg och som ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Borås. Hon har också varit styrelseledamot för Bostadsbolaget i Göteborg.

Mats Svanberg

Senior rådgivare

mats.svanberg@downtownadvisors.se
+46 70 595 55 77

Mats har en gedigen bakgrund inom politiken. Han har verkat på olika positioner inom Moderaterna de senaste 25 åren. Till hans tidigare tjänster inom politiken hör oppositionsråd i Malmö stad, stabschef samt politisk sekreterare. Därutöver har han varit ledamot i kommunstyrelsen i Malmö, Malmös kommunala bostadsbolags styrelse och länsstyrelsens lekmannastyrelse. Mats har även varit ordförande för sydvästra sjukvårdsdistriktet inom Region Skåne. Tidigare var Mats seniorkonsult, vice VD och Skandinavienchef för Ehrenberg Kommunikation.

Anna Nörby Gennerud

Senior rådgivare

anna.gennerud@downtownadvisors.se
+46 76 536 33 03

Anna är kommunikationskonsult med flerårig erfarenhet från både organisationsvärlden och från PR-byrå. Anna har en bred kompetens inom frågor som rör PR, kommunikation och opinionsbildning. Närmast kommer hon från rollen som politisk sekreterare för Liberalerna i Botkyrka. Anna har har ett stort engagemang i frågor som rör samhällsutveckling, psykologi och psykisk hälsa, och har bland annat startat och är producent för en egen podcast. Anna har läst PR- och informationsprogrammet vid Mittuniversitetet och nu vidareutbildar hon sig till diplomerad samtalsterapeut (steg 1 med grunden inom psykosyntes).

Philippa Broom OBE

Senior rådgivare

philippa.broom@downtownadvisors.se

Philippa har ett mycket brett nätverk och många års erfarenhet av specialiserat arbete med internationella relationer och public affairs. Hon har ett omfattande tvärpolitiskt nätverk i Westminster, Storbritanniens olika regionala parlament, EU-medlemsstater och över hela världen. Philippa tjänstgjorde i 12 år som internationell direktör för Storbritanniens konservativa parti, Tories, och har tillhandahållit strategisk analys och rådgivning till premiärministern och förtroendevalda från hela Storbritannien. Under tiden som borgmästare för Spelthorne Borough Council var hon ordförande i Översikts- och granskningskommittén i sju år, hon har en djupgående förståelse för hur lokala myndigheter fungerar i Storbritannien. År 2018 tilldelades hon en OBE i Queen’s Honour List för offentlig och politisk tjänst.

Anna Palm

Senior rådgivare

anna.palm@downtownadvisors.se
+46 70 823 39 41

Anna har tre decenniers erfarenhet som kommunpolitiker inom byggnadsnämnd, teknisk nämnd, barn-och utbildningsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hon var verksam i Danderyds kommun under 15 års tid och i Höörs kommun i 20 år, varav åtta som kommunalråd.

Anna är egen företagare och har ett stort nätverk inom både politik, offentlig sektor och näringsliv i hela Sverige, men företrädesvis i Skåne. Hon har varit ledamot av Kommunförbundet Skåne, Regionfullmäktige och rådgivare på NyföretagarCentrum Öresund.

Sebastian Hasselström

Juniorkonsult

sebastian.hasselstrom@downtownadvisors.se
+46 73 839 49 00

Sebastian arbetar deltid som juniorkonsult på Downtown Advisors vid sidan av studier på juristprogrammet vid Karlstads universitet. Han har även en filosofie kandidatexamen i historia. Sebastian har en bakgrund i Moderata ungdomsförbundet och Moderaterna. Han har erfarenhet bland annat från politiska uppdrag i Karlstads kommun och har varit ledamot i Överklagandenämnden för studiestöd.

Teodor Johansson

Juniorkonsult

teodor.johansson@downtownadvisors.se
+46 70 936 86 71

Teodor är juniorkonsult på deltid och studerar samtidigt Politices kandidatprogram vid Linköpings universitet. Teodor har bakgrund inom Moderata Ungdomsförbundet och Moderaterna. Teodor har även förtroendeuppdrag i både kommunfullmäktige och nämndsledamot i Ödeshögs kommun. Teodor har tidigare erfarenhet av research och rapportskrivande samt har tidigare erfarenhet från Svenskt Näringsliv.