Teamet

Vårt team!

Petter Lindfors

VD & Founding Partner

petter.lindfors@downtownadvisors.se
+46 70 193 78 00

Innan Downtown har Petter drivit Public Affairs-byråerna The Labyrinth och Hegeli. Han har varit verksam på högre politiska nivåer inom Moderaterna. I Stockholms stad arbetade han i tio år främst med stadsbyggnad och infrastruktur. Som ordförande för Exploateringsnämnden var han ytterst ansvarig för mark- och exploateringsfrågorna i staden. Utöver det har Petter bakgrund som politisk tjänsteman i Solna och Järfälla samt som pressansvarig inom Stockholms läns landsting.

Patrik Forslund

Founding Partner

patrik.forslund@downtownadvisors.se
+46 73 344 97 23

Patrik har över tio års erfarenhet av att stötta svenska och internationella företag och branschorganisationer inom transport- och infrastrukturområdet och har också hjälpt flertalet företag att vinna stora offentliga upphandlingar. Patrik har en bakgrund som riksdagsledamot för Moderaterna 2006 – 2010 och har haft ledande positioner inom Moderata ungdomsförbundet. Bakom sig har Patrik studier i statsvetenskap, media och kommunikation samt organisation och ledarskap.

Christian Holm Barenfeld

Partner

christian.holm@downtownadvisors.se
+46 70 621 08 21

Christian har jobbat inom public Affairs under de senaste två åren. Han har främst ansvarat för internationell rådgivning och stadsutvecklingsfrågor på lokal nivå. Christian har en bakgrund som riksdagsledamot för Moderaterna mellan 2006-2018 och har sedan många år varit ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Karlstad kommun. I riksdagen tjänstgjorde han främst i utrikesutskottet, OSSE:s parlamentariska församling och Natos parlamentariska församling.

Mikael Skoog

Kontorschef Öresund

mikael.skoog@downtownadvisors.se
+46 72 050 50 20

Mikael är ansvarig för Downtowns Öresundskontor i Helsingborg. Han har arbetat som Public Affairs-rådgivare de senaste fem åren och dessförinnan verkade han under mer än 25 år inom kommunpolitiken för Socialdemokraterna i Helsingborg. Mikael har ett mycket brett nätverk bland politiker i Skåne län – inte minst från sina roller som kommunalråd, ledamot av Öresundskommittén och ledamot i Kommunförbundet Skåne. Han har även varit fackligt aktiv inom Metall.

Anna Ljungdell

Seniorkonsult

anna.ljungdell@downtownadvisors.se
+46 70 369 37 46

Anna har lång politisk erfarenhet på olika samhällsnivåer. Hon har bl a varit kommunalråd i Nynäshamn, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet och har suttit i Stockholms regionfullmäktige för Socialdemokraterna. Anna är särskilt kunnig inom hållbar utveckling och samhällsbyggnadsprocessen, vård- och utbildningsfrågor, kommunikation och opinionsbildning. Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och är en driven utredare och rapportförfattare. Anna är också en erfaren samtalsledare och moderator.

Nils Löwenspets

Seniorkonsult

nils.lowenspets@downtownadvisors.se
+46 70 193 79 00

Nils är Arkitekt MSA från Kungliga tekniska högskolan. Han har en bakgrund i Stockholms stadshus där han arbetat med stadsbyggnadsfrågor i sex år, senast som borgarrådssekreterare. Löwenspets har fem års erfarenhet som strategisk rådgivare inom Public Affairs med specialisering mot samhällsbyggnadssegmentet. Tidigare var han partner på Nordic Public Affairs.

Anna Nörby Gennerud

Senior rådgivare

anna.gennerud@downtownadvisors.se
+46 76 536 33 03

Anna är kommunikationskonsult med flerårig erfarenhet från både organisationsvärlden och från PR-byrå. Anna har en bred kompetens inom frågor som rör PR, kommunikation och opinionsbildning. Närmast kommer hon från rollen som politisk sekreterare för Liberalerna i Botkyrka. Anna har har ett stort engagemang i frågor som rör samhällsutveckling, psykologi och psykisk hälsa, och har bland annat startat och är producent för en egen podcast. Anna har läst PR- och informationsprogrammet vid Mittuniversitetet och nu vidareutbildar hon sig till diplomerad samtalsterapeut (steg 1 med grunden inom psykosyntes).

Hanna Bernholdsson

Public Affairs-konsult

hanna.bernholdsson@downtownadvisors.se
+46 73 823 31 01

Hanna är konsult på vårt kontor i Göteborg. Hon kommer senast från en tjänst som biträdande kanslichef och kommunikatör för Miljöpartiet de gröna i Västra Götaland och har arbetat strategiskt med sociala medier och digital påverkan. Hanna har en lång politisk erfarenhet från Göteborg och andra delar av Västsverige, bland annat som vice ordförande i Fastighetsnämnden i Göteborg och som ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Borås.

Mats Svanberg

Senior rådgivare

mats.svanberg@downtownadvisors.se
+46 70 595 55 77

Mats har en gedigen bakgrund inom politiken. Han har verkat på olika positioner inom Moderaterna de senaste 25 åren. Till hans tidigare tjänster inom politiken hör oppositionsråd i Malmö stad, stabschef samt politisk sekreterare. Därutöver har han varit ledamot i kommunstyrelsen i Malmö, Malmös kommunala bostadsbolags styrelse och länsstyrelsens lekmannastyrelse. Mats har även varit ordförande för sydvästra sjukvårdsdistriktet inom Region Skåne. Tidigare var Mats seniorkonsult, vice VD och Skandinavienchef för Ehrenberg Kommunikation.

Peter Lundén-Welden

Senior rådgivare

peter.lundenwelden@downtownadvisors.se
+46 73 444 86 91

Peter har en livslång erfarenhet av att arbeta med kollektivtrafik i Sverige såväl som internationellt. Under de senaste 20 åren har Peter arbetat med stora kollektivtrafikprojekt i Stockholm, Europa, USA, Australien och Asien. Peter fungerade som VD och nationell chef i Korea i många år och därefter i en liknande ställning på Irland. Peter har en väl beprövad erfarenhet av att hantera komplexa organisationer. Han har också fungerat som seniorrådgivare för olika lokala myndigheter och hjälpt dem med stora projekt inom kollektivtrafikinfrastruktur.

Peter har representerat Moderaterna som ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i Stockholms stad samt Stockholms läns landsting.